2682022238 Λ. Ιωαννίνων 298, Πρέβεζας dimopoulosvalantis1@yahoo.com